Teemu Voutilainen

“Haaveena palata Puijolle ja sitoutua pitkäaikaisesti johtamaan seurakuntaa”

Kuka olen?

Olen Teemu Voutilainen, 40, siilinjärveläislähtöinen perheenisä, puoliso ja pappi. Sain pappisvihkimyksen Tampereella loppiaisena vuonna 2008. Olen työskennellyt Kangasalan, Janakkalan, Puijon ja Siilinjärven seurakunnissa. Olen koulutukseltani teologian maisteri. Harrastan liikuntaa, äänikirjojen kuuntelemista ja asioiden ihmettelyä. Olen myös innokas penkkiurheiluja ja seuraan aktiivisesti niin KalPan kuin KuPSinkin otteita.

Ura pappina

Sain pappisvihkimyksen Tampereella loppiaisena 2008, joten kokemusta papin työstä on kertynyt noin kolmentoista vuoden ajalta (Kangasala 2008–2009, Janakkala 2010–2013, Kuopion Puijo 2013–2018). Siilinjärven seurakunnan I kappalaisena (hallintokappalainen) olen työskennellyt syyskuusta 2018 alkaen.

Kokemukseni papin työstä on ollut monipuolista ja se on käsittänyt lähes koko seurakuntatyön repertuaarin. Yleisen seurakuntatyön lisäksi työaloista vastuullani ovat olleet nuorisotyö, rippikoulutyö, nuorten aikuisten työ, aikuistyö ja jumalanpalveluselämä. Olen toiminut lähiesimiehenä ja kirkkoherran sijaisena.

Nykyisessä tehtävässäni Siilinjärven seurakunnan hallintokappalaisena vastaan papiston työnjaosta ja toimin kirkkoherran säännöllisenä sijaisena. Olen pyytänyt ja kantanut mielellään vastuuta, kun sitä on minulle tarjottu. Tämä mentaliteetti on vienyt minut esimerkiksi hallintokappalaisen ja pappisasessorin tehtävään. Kuopion tuomiokapitulin pappisasessorin tehtävässä olen toiminut marraskuusta 2021 alkaen.

Ajattelen, että olen työssäni luotettava ja vastuuntuntoinen. Rakennan kannustavaa ja toisia arvostavaa ilmapiiriä. Olen myös joustava, määrätietoinen ja pitkäjänteinen. Minua motivoi se, kun saan tehdä ja kehittää työtä pitkällä tähtäimellä. Olen kokenut tärkeäksi kehittää papin työhön liittyvää osaamistani. Siksi olen myös kouluttautunut määrätietoisesti työni ohessa.

Kuulun niihin kouralliseen hiippakuntamme pappeja, jotka ovat suorittaneet ylemmän pastoraalitutkinnon. Ylempi pastoraalitutkinto on kirkon oma tutkinto ja se antaa valmiuksia kirkon vaativimpiin hallinto- ja johtamistehtäviin. Ylempään pastoraalitutkintoon kuuluvassa teologisessa tutkielmassani (laajuus 20 op) tutkin kirkosta eroamista Siilinjärven seurakunnassa. Voit tutustua tutkielmaani tästä.

CV

Ansioluettelo

Teemu Voutilainen

Koulutus

 • Ylioppilas Siilinjärven lukio, 2000
 • Teologian maisteri, Helsingin yliopisto, 2007
 • Pastoraalitutkinto (34 op), Kuopion tuomiokapituli 2013
 • Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, Kuopion tuomiokapituli 2013
 • Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus (30 op) 2020
 • Ylempi pastoraalitutkinto (80 op), Kuopion tuomiokapituli 2021

Tehtävät

Päätoimiset virat

 • Kangasalan seurakunnan Sahalahden kappelin vt. kappalainen 2008-2009
 • Kangasalan seurakunnan vs. seurakuntapastori 2009
 • Janakkalan seurakunnan seurakuntapastori 2010-2013
 • Kuopion Puijon seurakunnan seurakuntapastori 2013-2018
 • Siilinjärven seurakunnan I kappalainen (hallintokappalainen) 2018-

Sivutoimiset tehtävät

 • Itä-Suomen yliopiston uskontokasvatuksen tuntiopettaja 2018, 2019, 2020, 2022
 • Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden harjoitteluohjaaja 2018
 • Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessori 2021-

Luottamustehtävät

 • Kuopion kristillisten seurakuntien yhteistyöelin, pappisjäsen 2017-2018
 • Etelä-Siilinjärven asukasyhdistyksen jäsen 2018-
 • Kuopion seudun teologit – pappisliiton alaosaston hallituksen jäsen 2021-
 • Kuopion hiippakunnan hiippakuntatalosäätiön hallituksen jäsen 2021-
 • Kuopion hiippakunnan hiippakuntavaltuuston jäsen 2021-
 • Vaalijalan alueen seurakuntien kehitysvammaistyön johtokunnan jäsen 2021-
 • JUKO ry:n varaluottamusmies, Siilinjärven seurakunta 1.1.2022-

Julkaisut

 • Paavillisen raamattukomission dokumentti Interpretation of the Bible in the Church Dokumentissa piirtyvä kuva katolisesta raamatuntulkinnasta erityisesti Peter S. Williamsonin tutkimusten nojalla. Pro gradu -tutkielma, 2007
 • ”Olisimmeko voineet tehdä jotain paremmin?” Puhelinhaastatteluihin perustuva ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielma, 2021

Askel askeleelta kohti vastuullisempia tehtäviä

Olen tehnyt papin työtä neljässä toiminta- ja johtamiskulttuuriltaan erilaisessa seurakunnassa. Olen nähnyt, miten suuri vaikutus johtamisella, varsinkin kirkkoherralla, on seurakunnan toimintaan.

Nykyisessä hallintokappalaisen tehtävässä Siilinjärvellä olen toiminut kirkkoherran ”oikeana kätenä” vastaten muun muassa papiston työvuorojen ja jumalanpalvelussuunnitelman laadinnasta. Tässä tehtävässä minun on ollut mahdollista hyödyntää sisäsyntyistä pyrkimystäni kehittää asioita, puuttua epäkohtiin ja etsiä niihin ratkaisuja. Kokemus haastavien asioiden onnistuneesta hoitamisesta on ollut itselleni kokemuksena palkitseva ja rohkaissut minua ottamaan edelleen askeleita eteenpäin urallani.

Millainen olisin johtajana?

Johtamisfilosofiani on tarkoituksenmukaisuus. Eri asioita johdetaan eri tavoin, kulloinkin parhaiten tilanteeseen sopivalla tavalla. Yhteen johtamisfilosofiaan tai -tapaan jumiutuminen johtaa vaikeuksiin ennemmin tai myöhemmin.

Ihmiset ovat yksilöllisiä ja tarvitsevat kukin eri tavoin esimiehen tukea työssään. On tärkeää kuunnella ihmisiä ja etsiä heidän kanssaan yhdessä sellaisia työtapoja, joissa he pääsevät parhaiten hyödyntämään osaamistaan seurakuntalaisten palvelemiseksi.

Johtajana olen oikeudenmukainen, yhteistyökykyinen ja helposti lähestyttävä. Pyrin olemaan aidosti läsnä. Annan arvon toisten osaamiselle ja haluan tuoda ne esiin. Minulla ei ole tarvetta olla aina esillä, mutta näytän tarvittaessa omalla toiminnallani esimerkkiä. Kykenen puuttumaan epäkohtiin tarvittaessa määrätietoisesti.

Haaveena palata Puijolle ja sitoutua pitkäaikaisesti johtamaan seurakuntaa

Työskentelin Puijon seurakunnassa pappina vuosina 2013–2018. Tunnen hyvin Puijon seurakunnan toimintaympäristön, työntekijät ja seurakuntalaiset. Pidän arvossa Puijon jumalanpalveluselämää, jossa näkyy työntekijöiden paneutuminen, rikas ja monipuolinen musiikki, sekä eri ikäisten seurakuntalaisten ääni.
Puijon seurakunnan erityinen vahvuus on nyt ja tulevaisuudessa osaava ja sitoutunut työyhteisö, joka palvelee seurakuntalaisia suurella sydämellä ja haluaa näin varmasti tehdä jatkossakin. Seurakunnan jäsenmäärä tulee kuitenkin mitä todennäköisimmin tulevina vuosian laskemaan ja seurakunnissa on varauduttava siihen, että palkattua työvoimaa on nykyistä vähemmän. Tämä johtaa siihen, että tulevaisuuden seurakuntatyötä ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan yhä enemmän yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
Yhteisöllisyyden ja Jumalan kaipuu ei ole vähentynyt, vaikka ne ovatkin muuttaneet muotoaan. Kirkkoherrana tekisin töitä sen eteen, että seurakunta voitaisiin kokea yhteisöllisenä, turvallisena ja merkityksellisenä yhteisönä. Tästä päästäänkin visiooni Puijon seurakunnasta:

1.

Yhteisöllinen

Yhteisöllisyys on kohdatuksi ja nähdyksi tulemista. Se on kokemus yhteisöön kuulumisesta. Se rakentuu pienistä asioista, kuten iloisesta tervehtimisestä tai kirkkokahvien järjestämisestä. Se on mahdollisuutta vaikuttaa, toimia ja tehdä, riippumatta siitä oletko seurakunnan työntekijä vai vapaaehtoinen vastuunkantaja. Se on seurakunnan kaiken toiminnan suunnittelemista yhdessä työntekijöiden, seurakuntalaisten ja alueen muiden asukkaiden kesken. Yhteisöllisessä seurakunnassa toimijoita ovat kaikki, eivät vain työntekijät.

2.

Turvallinen

Kirkko ja seurakunnat ovat halki vuosisatojen olleet turvapaikkoja – monessa merkityksessä. Seurakunnan puoleen käännytään erityisesti silloin, kun ihminen kokee elämässään turvattomuutta. Turvallisuuden tunne on jokaisen ihmisen perustarve. Useimmat meistä kokevat olevansa eniten turvassa omassa kodissaan. Seurakuntaa kutsutaan Jumalan perheväeksi. Kristityt ovat siis yhtä suurta perhettä ja seurakunta on heidän kotinsa. Kotiin jokainen on tervetullut ja hänet hyväksytään ja häntä rakastetaan juuri sellaisena kuin hän on. Lähtökohta on se, että kaikenikäiset ihmiset voivat kokea turvallisuutta osallistuessaan seurakunnan toimintaan ja tilaisuuksiin. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Kunnioitamme jokaisen omaa identiteettiä ja annamme hänelle mahdollisuuden turvallisesti olla oma itsensä.
3.

Merkityksellinen

Kristinuskon ytimessä on elämän mielekkyyden ja merkityksen löytäminen suhteessa omaan itseen,
Jumalaan, maailmaan ja kanssaihmisiin.
Kun puhumme Jumalasta, teemme sen ymmärrettävästi, mielenkiintoisesti ja tämän ajan ihmisten kysymykset huomioon ottaen. Annamme tilaa myös etsijöille. Viestimme tulee olla se että ”ovemme ovat auki, täällä on sinulle ja ajatuksillesi tilaa”.
Toimimme sanoissa ja teoissamme rohkeasti tässä ajassa. Uskallamme olla muutoksentekijöitä ja edelläkävijöitä.

Miten kuvailisin omaa uskoani?

Yhdellä sanalla kuvaten: uskoni on ”luottamusta”. Aika usein se on oman rajallisuuden ja vajavaisuuden tunnistamista ja tunnustamista. Elämä kyllä opettaa nöyryyttä, mutta samalla on hyvin vapauttavaa suostua olemaan pienenä ja Jumalan kannateltavana. Silloin armo muuttuu käsitteestä kokemukseksi.

Työni ydin on välittää tätä Jumalan armoa eteenpäin eri tavoin. Ajattelen, että sitä tehdään myös seurakunnan johtamisessa, kun huolehditaan kaikista niistä rakenteista, joiden kautta ihmiset voivat tulla seurakunnan ja sen sanoman yhteyteen.

Koen luterilaisen uskontulkinnan omakseni ja olen siihen sitoutunut. Haluan ymmärtää myös eri tavalla ajattelevia ja uskovia. Ehkä juuri tästä syystä pääaineeni teologisessa tiedekunnassa oli ekumenia. Pyrin katsomaan asioita laajemmasta näkökulmasta: meillä on sama Kristus, vaikka uskonymmärryksessämme painotamme eri asioita.

Puijon seurakunnassa on aina ollut tilaa erilaiselle hengellisyydelle. Kirkkoherrana pyrkisin tätä viisasta perinnettä jatkamaan ja edelleen rakentamaan mutkatonta yhteistyötä esimerkiksi eri herätysliikkeiden kanssa.

Puijon seurakunnan kirkkoherran vaali

Tästä linkistä pääset Puijon seurakunnan kirkkoherran vaali -sivuille, josta saat tietoa ehdokkaisiin, vaalipaneeliin, vaalinäytteisiin ja äänestämiseen liittyen.

Yhteystiedot

Teemu Voutilainen ⋅ 041 452 4832 ⋅ teemu.voutilainen@evl.fi